PhotoMos GE DIP8 2a 介绍

价格实惠,实现了加强绝缘5000V, 2a型

特点:

  • 经济实惠
  • 负载电压60V/350V/400V/600V
  • 耐电压 5000V (加强绝缘)
  • 输出构成: 2a

用途:

  • 电源
  • 测量仪器
  • 安防设备
  • 电话设备
  • 传感器设备

订货产品号:

相关电路:

动作/复位时间:

建议动作条件:

建议在下列条件下使用,以获得预期的性能

封装:

外形尺寸图:

安装脚位图: